మత్తెక్కించే పోజులతో అందాల రచ్చ చేస్తున్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్